Köpmangatan 17

Översikt

Ort
Örebro
Fastighetstyp
Butikslokal
Hyresfastighet
Storlek på lägenheter
2 rok
3 rok
Antal butikslokaler
3
Kontraktstyp
Hyreskontrakt
Area
1400

Foto

Longitud och latitud

Så här ser våra fastigheter ut.
Välkommen att ta en titt!