Ekersgatan 33 B

Översikt

Ort
Örebro
Antal lägenheter
8
Fastighetstyp
Hyresfastighet
Storlek på lägenheter
1 rok
2 rok
3 rok
Kontraktstyp
Hyreskontrakt

Foto

Longitud och latitud

Så här ser våra fastigheter ut.
Välkommen att ta en titt!