Hagmarksgatan 17-25

Översikt

Ort
Örebro
Antal lägenheter
60
Fastighetstyp
Hyresfastighet
Kontorslokal
Lägenhet
Storlek på lägenheter
3 rok
4 rok
Antal butikslokaler
5
Kontraktstyp
Hyreskontrakt

Foto

Longitud och latitud

Så här ser våra fastigheter ut.
Välkommen att ta en titt!